Οι μεταμοσχεύσεις ως θέμα της σχέσεως δικαίου και τεχνικής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Οι μεταμοσχεύσεις ως θέμα της σχέσεως δικαίου και τεχνικής (EL)

Σιέτου, Όλγα Χρ. (EL)

Χάνος, Αντώνιος (EL)

Μεταπτυχιακές εργασίες (EL)

Μεταμόσχευση οργάνων, ιστών κλπ. -- Δίκαιο και νομοθεσία (EL)
Transplantation of organs, tissues, etc. -- Law and legislation (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009 (EL)

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.