Διακρίσεις στην Αγορά Εργασίας Η ανισομισθία μεταξύ των δύο φύλων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Διακρίσεις στην Αγορά Εργασίας Η ανισομισθία μεταξύ των δύο φύλων (EL)

Μεϊμετέα, Σταυρούλα (EL)

Στρόμπλος, Νικόλαος (EL)

Μεταπτυχιακές εργασίες (EL)

Διακρίσεις φύλου (EL)
Αγορά εργασίας (EL)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008 (EL)

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.