Η εξέλιξη της εφαρμογής της πολιτικής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πολιτικής της ευρωπαϊκής ένωσης για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η εξέλιξη της εφαρμογής της πολιτικής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πολιτικής της ευρωπαϊκής ένωσης για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή (EL)

Βουρδάνου, Μαργαρίτα (EL)

Τσάλτας, Γρηγόρης (EL)

Μεταπτυχιακές Εργασίες (EL)

Περιβαλλοντική πολιτική -- Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της -- (EL)
Περιβαλλοντική πολιτική -- Ελλάδα -- (EL)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009 (EL)

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.