Διαχείριση ποιότητας και πιστοποίηση με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001/2000

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Διαχείριση ποιότητας και πιστοποίηση με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001/2000 (EL)

Πλακίδα, Μαρία-Κωνσταντίνα (EL)

Κέφης, Βασίλειος (EL)

Μεταπτυχιακές εργασίες (EL)

Πιστοποίηση (EL)
ISO (EL)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007 (EL)

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.