Η συμμετοχική δημοκρατία στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισσαβώνας. Το δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας των πολιτών της ΕΕ και η λαϊκή πρωτοβουλία σε ομοσπονδιακά κράτη.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η συμμετοχική δημοκρατία στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισσαβώνας. Το δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας των πολιτών της ΕΕ και η λαϊκή πρωτοβουλία σε ομοσπονδιακά κράτη. (EL)

Διονυσοπούλου, Ευγενία (EL)

Στεφάνου, Κωνσταντίνου (EL)

Μεταπτυχιακές Εργασίες (EL)

Δημόσιο δίκαιο (EL)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010 (EL)

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.