Τα κανονιστικά εργαλεία και οι πολιτικές σε Ευρώ-Ενωσιακό και Εθνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση του θορύβου ως πηγή περιβαλλοντικής υποβάθμισης υπό το πρίσμα της κανονιστικής τους αποτελεσματικότητας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Τα κανονιστικά εργαλεία και οι πολιτικές σε Ευρώ-Ενωσιακό και Εθνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση του θορύβου ως πηγή περιβαλλοντικής υποβάθμισης υπό το πρίσμα της κανονιστικής τους αποτελεσματικότητας (EL)
Regulatory tools and policies on a European and National level and their regulatory effectiveness regarding noise as a source of environmental degradation (EN)

Βαϊανός, Κωνσταντίνος Χ. (EL)

Καραγεώργου, Βασιλική Ι. (EL)
Τσάλτας, Γρηγόρης Ι., 1950- (EL)
Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (EL)
Πλατιάς, Χαράλαμπος, 1966- (EL)

Μεταπτυχιακές Εργασίες (EL)

Έλεγχος θορύβου -- Δίκαιο και νομοθεσία (EL)
Ήχος, Θόρυβος, Περιβαλλοντική Υποβάθμιση, Ρύπανση, Περιβαλλοντική Νομοθεσία, Προστασία Ανθρώπινης Υγείας (EL)
Περιβαλλοντικό δίκαιο -- Ελλάδα (EL)
Sound, Noise, Environmental Degradation, Pollution, Environmental Law, Health Protection (EN)
Environmental law --Greece (EN)
Noise control -- Law and legislation (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015 (EN)

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.