Πληροφοριακά Συστήματα Ανθρώπινου Δυναμικού και Ε - RECRUTING

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Πληροφοριακά Συστήματα Ανθρώπινου Δυναμικού και Ε - RECRUTING (EL)

Χορμοβά, Βασιλική (EL)

Αλεξίας, Γ. (EL)

Μεταπτυχιακές εργασίες (EL)

Πληροφοριακά συστήματα (EL)
Επαγγέλματα (EL)
Διαχείριση προσωπικού (EL)
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης (EL)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2004 (EL)

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.