Σημεία σύγκλισης Αρχείων, Βιβλιοθηκών και Μουσείων: συνέργειες, συλλογές, διαχείριση, πρότυπα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Σημεία σύγκλισης Αρχείων, Βιβλιοθηκών και Μουσείων: συνέργειες, συλλογές, διαχείριση, πρότυπα (EL)

Καστελιάνου, Ζωή (EL)

Κλήμης, Γιώργος (EL)
Μιχαηλίδου, Μάρθα (EL)
Δάλλας, Κωστής (EL)

Μεταπτυχιακές εργασίες (EL)

Αρχεία -- (EL)
Περιγραφική καταλογογράφηση -- (EL)
Μουσεία -- (EL)
Μουσεία -- Διαχείριση συλλογής -- (EL)
Βιβλιοθήκες -- (EL)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011 (EL)

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.