Παράγοντες που επηρεάζουν τη μελλοντική αγοραστική συμπεριφορά: Το πλαίσιο της διαφήμισης, οι συναισθηματικές αντιδράσεις που προκαλούνται κατά την έκθεση στη διαφήμιση, οι γνωστικές/ αξιολογικές κρίσεις, η στάση απέναντι στη διαφήμιση και το προϊόν

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Παράγοντες που επηρεάζουν τη μελλοντική αγοραστική συμπεριφορά: Το πλαίσιο της διαφήμισης, οι συναισθηματικές αντιδράσεις που προκαλούνται κατά την έκθεση στη διαφήμιση, οι γνωστικές/ αξιολογικές κρίσεις, η στάση απέναντι στη διαφήμιση και το προϊόν (EL)

Δαρειωτάκη, Φωτεινή (EL)

Μεταπτυχιακές εργασίες (EL)

Καταναλωτική συμπεριφορά -- Ελλάδα - (EL)
Έρευνες αγοράς (EL)
Διαφήμιση (EL)
Νέα προϊόντα (EL)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2005 (EL)

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.