Γυναικείοι συνεταιρισμοί στην παραγωγή και ανάδειξη του τοπικού τροφίμου και η συμβολή τους στη διαπαιδαγώγηση μιας ισορροπημένης διατροφής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Γυναικείοι συνεταιρισμοί στην παραγωγή και ανάδειξη του τοπικού τροφίμου και η συμβολή τους στη διαπαιδαγώγηση μιας ισορροπημένης διατροφής (EL)

Γκουντάνα, Ελισάβετ (EL)

Γιδαράκου, I. (EL)
Ανθοπούλου, Θ. (EL)
Μωυσίδης, Α. (EL)

Μεταπτυχιακές εργασίες (EL)

Γυναίκες (EL)
Τρόφιμα (EL)
Συνεταιρισμοί παραγωγών (EL)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012 (EL)

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.