Πολιτιστικά φεστιβάλ και τοποθέτηση των πόλεων στον διεθνή πολιτιστικό χάρτη: Μελέτη περίπτωσης Φεστιβάλ Αθηνών

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Pandemos - Digital Library
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share



Πολιτιστικά φεστιβάλ και τοποθέτηση των πόλεων στον διεθνή πολιτιστικό χάρτη: Μελέτη περίπτωσης Φεστιβάλ Αθηνών (EL)

Μπάστα, Αμέρισσα (EL)

Σκαρπέλος, Γιάννης (EL)
Τσακαρέστου, Μπέτυ (EL)
Κλήμης, Μιχαήλ-Γιώργος (EL)

Μεταπτυχιακές εργασίες (EL)

Πολιτιστική πολιτική -- (EL)
Περιπτωσιολογική μέθοδος -- (EL)
Φεστιβάλ -- Ελλάδα -- Αθήνα -- (EL)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Greek

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)



*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)