Μουσεία και άτομα με αναπηρίες: η καθολική πρόσβαση στα μουσεία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Μουσεία και άτομα με αναπηρίες: η καθολική πρόσβαση στα μουσεία (EL)

Παπαπέτρου, Ναταλία (EL)

Γκαζή, Α. (EL)

Μεταπτυχιακές εργασίες (EL)

Μουσεία και άτομα με ειδικές ανάγκες -- (EL)
Επικοινωνία στα μουσεία -- (EL)
Μουσεία -- (EL)
Άτομα με ειδικές ανάγκες -- Υπηρεσίες για -- (EL)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2006 (EL)

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.