Τα καθήκοντα της Τράπεζας της Ελλάδος ως κεντρικής τράπεζας κράτους μέλους χωρίς παρέκκλιση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών. Η Εποπτική Αρμοδιότητα επί των πιστωτικών ιδρυμάτων.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Τα καθήκοντα της Τράπεζας της Ελλάδος ως κεντρικής τράπεζας κράτους μέλους χωρίς παρέκκλιση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών. Η Εποπτική Αρμοδιότητα επί των πιστωτικών ιδρυμάτων. (EL)

Γεωργαλή, Αθηνά (EL)

Γκόρτσος, Βλ. (EL)

Μεταπτυχιακές εργασίες (EL)

Τράπεζα της Ελλάδος -- Ιστορία (EL)
Πιστωτική πολιτική (EL)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009 (EL)

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.