Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών: από την Οδηγία 2004/18/ΕΚ στην Οδηγία 2014/24/ΕΕ και η επίδραση της νομολογίας του ΔΕΕ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών: από την Οδηγία 2004/18/ΕΚ στην Οδηγία 2014/24/ΕΕ και η επίδραση της νομολογίας του ΔΕΕ (EL)
Public Procurement Contracts: from Directive 2004/18/EU to Directive 2014/24/EU and the effect of the case law of the ECJ (EN)

Μπαμπή, Αναστασία Ι. (EL)

Ταγαράς, Χάρης Ν. (EL)
Πασσάς, Αργύρης Γ. (EL)
Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (EL)
Στεφάνου, Κωνσταντίνος Α. (EL)

Μεταπτυχιακές Εργασίες (EL)

Δημόσιες συμβάσεις -- Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της (EL)
Δημόσια έργα -- Δίκαιο και νομοθεσία (EL)
Public procurement (EN)
Public contracts -- European Union countries (EN)
Public contracts -- Law and legislation (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015 (EN)

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.