Διαχείριση φυσικών καταστροφών και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Η περίπτωση των SIDS

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Διαχείριση φυσικών καταστροφών και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Η περίπτωση των SIDS (EL)

Μιχαλακοπούλου, Αντωνία (EL)

Τσάλτας, Γρ. (EL)

Μεταπτυχιακές εργασίες (EL)

Περιβαλλοντική πολιτική -- Διεθνής συνεργασία - (EL)
Περιβαλλοντική πολιτική -- Αναπτυσσόμενες χώρες -- (EL)
Κλιματολογία (EL)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010 (EL)

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.