Κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ), σύγχρονες προκλήσεις και προοπτικές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ), σύγχρονες προκλήσεις και προοπτικές (EL)
Common security and defence policy (CSDP), contemporary challenges and perspectives (EN)

Ταταρέας, Αναστάσιος Β. (EL)

Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης (EL)
Παπαγιάννης, Δονάτος Ι. (EL)
Παπακωνσταντής, Μάρκος (EL)
Νικολόπουλος, Ηλίας (EL)

Μεταπτυχιακές Εργασίες (EL)

Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας, προκλήσεις, προοπτικές (EL)
Common Security and Defence Policy, challenges, perspectives (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015 (EN)

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.