Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στο κανονιστικό πλαίσιο της Επιτροπής της Βασιλείας, σχετικά με τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών για τον πιστωτικό κίνδυνο, μετά την πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στο κανονιστικό πλαίσιο της Επιτροπής της Βασιλείας, σχετικά με τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών για τον πιστωτικό κίνδυνο, μετά την πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση (EL)

Καμούτση, Αναστασία (EL)

Γκόρτσος, Χρ. (EL)

Μεταπτυχιακές εργασίες (EL)

Τράπεζες και τραπεζική, Συνεταιριστική (EL)
Βασιλεία, Σύμφωνο της (EL)
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων -- (EL)
Νομισματική πολιτική (EL)
Πιστωτικοί συνεταιρισμοί (EL)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010 (EL)

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.