Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στο κανονιστικό πλαίσιο της Επιτροπής της Βασιλείας, σχετικά με τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών για τον πιστωτικό κίνδυνο, μετά την πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Pandemos - Digital Library
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στο κανονιστικό πλαίσιο της Επιτροπής της Βασιλείας, σχετικά με τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών για τον πιστωτικό κίνδυνο, μετά την πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση (EL)

Καμούτση, Αναστασία (EL)

Γκόρτσος, Χρ. (EL)

Μεταπτυχιακές εργασίες (EL)

Τράπεζες και τραπεζική, Συνεταιριστική (EL)
Βασιλεία, Σύμφωνο της (EL)
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων -- (EL)
Νομισματική πολιτική (EL)
Πιστωτικοί συνεταιρισμοί (EL)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Greek

2010 (EL)

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)