Εμπορικές ανισορροπίες στα Ισοζύγια Τρεχουσών Συναλλαγών των κρατών μελών της ευρωζώνης, με έμφαση στις σχέσεις Γερμανίας & Ευρωπαϊκού Νότου Χώρες PIGS

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Εμπορικές ανισορροπίες στα Ισοζύγια Τρεχουσών Συναλλαγών των κρατών μελών της ευρωζώνης, με έμφαση στις σχέσεις Γερμανίας & Ευρωπαϊκού Νότου Χώρες PIGS (EL)

Πολυδώρου, Αννα (EL)

Μαστρογιάννης, Τ. (EL)

Μεταπτυχικές εργασίες (EL)

Νομισματικό ζήτημα -- Ευρωπαϊκή Οικονομικη Κοινότητα, Χώρες της -- (EL)
Οικονομική και Νομισματική Ένωση -- (EL)
Νομισματική πολιτική -- Γερμανία -- (EL)
Ισοζύγιο πληρωμών -- Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της -- (EL)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011 (EL)

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.