Τα ωφέλη της μερικής απασχόλησης για τον οργανισμό: σύγκριση άμεσου και έμμεσου κόστους πλήρους και μερικής απασχόλησης και οι συνέπειες σχετικά με την ποιότητα εργασίας, την ομαδικότητα και την δέσμευση του εργαζομένου με τον οργανισμό

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Τα ωφέλη της μερικής απασχόλησης για τον οργανισμό: σύγκριση άμεσου και έμμεσου κόστους πλήρους και μερικής απασχόλησης και οι συνέπειες σχετικά με την ποιότητα εργασίας, την ομαδικότητα και την δέσμευση του εργαζομένου με τον οργανισμό (EL)

Κοντή, Αθανασία (EL)

Αλεξιάς, Γ. (EL)

Μεταπτυχιακές εργασίες (EL)

Μερική απασχόληση (EL)
Διαχείριση προσωπικού (EL)
Εργασία (EL)
Εργασιακές σχέσεις (EL)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2005 (EL)

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.