Η ευρωπαϊκή πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη: εμπειρική διερεύνηση της εφαρμογής της στην Ελλάδα με την μέθοδο ανάλυσης κατά συστάδες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Η ευρωπαϊκή πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη: εμπειρική διερεύνηση της εφαρμογής της στην Ελλάδα με την μέθοδο ανάλυσης κατά συστάδες (EL)

Οικονομοπούλου, Ελπινίκη (EL)

Στοφόρος, Χριστόφορος (EL)
Χριστοφάκης, Μανώλης (EL)
Παπαδάκη, Όλγα (EL)

Μεταπτυχιακές εργασίες (EL)

Ελλάδα -- Αγροτικές συνθήκες (EL)
Αγροτική ανάπτυξη (EL)
Ανάλυση συστάδων (EL)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007 (EL)

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.