Η ευρωπαϊκή πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη: εμπειρική διερεύνηση της εφαρμογής της στην Ελλάδα με την μέθοδο ανάλυσης κατά συστάδες

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Pandemos - Digital Library
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Η ευρωπαϊκή πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη: εμπειρική διερεύνηση της εφαρμογής της στην Ελλάδα με την μέθοδο ανάλυσης κατά συστάδες (EL)

Οικονομοπούλου, Ελπινίκη (EL)

Στοφόρος, Χριστόφορος (EL)
Χριστοφάκης, Μανώλης (EL)
Παπαδάκη, Όλγα (EL)

Μεταπτυχιακές εργασίες (EL)

Ελλάδα -- Αγροτικές συνθήκες (EL)
Αγροτική ανάπτυξη (EL)
Ανάλυση συστάδων (EL)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Greek

2007 (EL)

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)