Οι συγκρούσεις συμφερόντων στους οργανισμούς αξιιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και το ρυθμιστικό πλαίσιο αντιμετώπισής τους: ειδικότερη αναφορά στην ελληνική έννομη τάξη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Οι συγκρούσεις συμφερόντων στους οργανισμούς αξιιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και το ρυθμιστικό πλαίσιο αντιμετώπισής τους: ειδικότερη αναφορά στην ελληνική έννομη τάξη (EL)

Σώφρονα, Ιωάννα Π. (EL)

Γκόρτσος, Χρ. (EL)

Μεταπτυχιακές εργασίες (EL)

Σύγκρουση συμφερόντων -- (EL)
Οικονομία -- Ελλάδα -- (EL)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011 (EL)

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.