Ο ρόλος και η σημασία της έρευνας αγοράς στη λήψη αποφάσεων μάρκετινγκ: ανάλυση μέσω μελέτης περιπτώσεων (case study]

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Ο ρόλος και η σημασία της έρευνας αγοράς στη λήψη αποφάσεων μάρκετινγκ: ανάλυση μέσω μελέτης περιπτώσεων (case study] (EL)

Κούτμα, Αικατερίνη (EL)

Κατερέλο, Ιωάννη (EL)

Μεταπτυχιακές εργασίες (EL)

Έρευνα μάρκετινγκ - (EL)
Αποφάσεις, Λήψη των (EL)
Επιχειρησιακή έρευνα (EL)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010 (EL)

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.