Η ευρωπαϊκή και ελληνική εμπειρία από τις ΣΔΙΤ: η περίπτωση της ζεύξης Ρίου-Αντιρρίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Η ευρωπαϊκή και ελληνική εμπειρία από τις ΣΔΙΤ: η περίπτωση της ζεύξης Ρίου-Αντιρρίου (EL)

Σαραντάκη, Αλεξάνδρα (EL)

Πλασκοβίτης, Ηλίας (EL)

Μεταπτυχιακές εργασίες (EL)

Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα -- Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της (EL)
Ρίο-Αντίρριο, Γέφυρα (Ελλάδα) (EL)
Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα -- Ελλάδα (EL)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007 (EL)

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.