Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.) και Τοπική Αυτοδιοίκηση (Τ.Α.)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.) και Τοπική Αυτοδιοίκηση (Τ.Α.) (EL)

Μαλάκος, Ιωάννης (EL)

Αλεξίας, Γεώργιος (EL)

Μεταπτυχιακές εργασίες (EL)

Κοινωνική ευθύνη της επιχειρηματικής δραστηριότητας (EL)
Τοπική αυτοδιοίκηση -- Ελλάδα (EL)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009 (EL)

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.