Ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων ζωνών στην ευρωπαϊκή Μεσόγειο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων ζωνών στην ευρωπαϊκή Μεσόγειο (EL)

Τζουάνος, Νικόλαος (EL)

Τσάλτας, Γρηγόρης (EL)

Μεταπτυχιακές εργασίες (EL)

Διαχείριση παράκτιας ζώνης -- (EL)
Περιβαλλοντική προστασία -- (EL)
Μεσόγειος, Περιοχή της -- (EL)
Διατήρηση θαλάσσιων πόρων -- Δίκαιο και νομοθεσία -- (EL)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008 (EL)

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.