Το δικαίωμα στην αλήθεια: εκφάνσεις και εφαρμογές στο Διεθνές Δίκαιο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2015 (EL)
Το δικαίωμα στην αλήθεια: εκφάνσεις και εφαρμογές στο Διεθνές Δίκαιο (EL)
The right to truth: aspects, embodiments and implementations in International Law (EN)

Μπαλαφούτα, Βιργινία Γ. (EL)

Περράκης, Στέλιος Ε. (EL)
Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (EL)
Μαρούδα, Μαρία-Ντανιέλλα (EL)
Λιάκουρας, Πέτρος (EL)

Μεταπτυχιακές Εργασίες (EL)

Το δικαίωμα στην αλήθεια, Διεθνές Δίκαιο, Διεθνές Δίκαιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο, Διεθνές Ποινικό Δίκαιο, εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, γενοκτονία, jus cogens, αποκατάσταση, θύματα, μεταβατική δικαιοσύνη, εξαναγκαστικές εξαφανίσεις προσώπων, πολεμικές επανορθώσεις, διεθνής κοινότητα, ανθρωπότητα, παγκόσμια συλλογική συνείδηση, ετεροδικία, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Διαμερικανικό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (EL)
The right to truth, International Law, International Human Rights Law, International Humanitarian Law, International Criminal Law, war crimes, crimes against humanity, genocide, jus cogens, restitution/remedy, victims, transitional justice, enforced disappearance of persons, war reparations, international community, humanity, collective conscience, jurisdictional immunity of the state, European Court of Human Rights, Inter-American Court of Human Rights, International Criminal Court (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015 (EN)

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.