Θανάση Βακαλιού, "Η ιδανική και πραγματική εικόνα του ανθρώπου : πραγματεία φιλοσοφικής ανθρωπολογίας", Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1999.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1999 (EL)
Θανάση Βακαλιού, "Η ιδανική και πραγματική εικόνα του ανθρώπου : πραγματεία φιλοσοφικής ανθρωπολογίας", Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1999. (EL)

Διζικιρίκης, Γιώργος (1921-) (EL)

άρθρο (EL)

Άνθρωπος (EL)
Φιλοσοφική ανθρωπολογία (EL)
Human beings (EN)
Philosophical anthropology (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009-04
2009-04-26T14:50:51Z
1999-03

1105-9141
Ουτοπία: διμηνιαία έκδοση θεωρίας και πολιτισμού (34), 179-183. (1999) (EL)

Στάχυ (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.