Η χαοτική δυναμική στην Ιατρική

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1999 (EL)
Η χαοτική δυναμική στην Ιατρική (EL)

Νίκολης, Ιωάννης Σ. (EL)

άρθρο (EL)

Βιολογία -- Μαθηματικά μοντέλα (EL)
Χαοτική συμπεριφορά στα συστήματα (EL)
Biology -- Mathematical models (EN)
Chaotic behavior in systems (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

1999-01
2009-04
2009-04-27T09:39:45Z

1105-9141
Ουτοπία: διμηνιαία έκδοση θεωρίας και πολιτισμού (33), 55-59. (1999) (EL)

Στάχυ (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.