Το μέλλον της ΚΠΑΑ υπό το πρίσμα των γεωστρατηγικών αλλαγών στη Μέση Ανατολή

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Το μέλλον της ΚΠΑΑ υπό το πρίσμα των γεωστρατηγικών αλλαγών στη Μέση Ανατολή (EL)
CSDP future in light of the current situation in the Middle East (EN)

Παπαδάκη, Δέσποινα Δ. (EL)

Κοππά, Μαριλένα (EL)
Καιρίδης, Δημήτρης (EL)
Γκόφας, Ανδρέας (EL)
Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (EL)

Μεταπτυχιακές Εργασίες (EL)

Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της -- Στρατιωτική πολιτική (EL)
Τρομοκρατία, Συρία, Μέση Ανατολή, Αμυντική πολιτική, Διεθνείς σχέσεις, Στρατηγική (EL)
Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της -- Διεθνείς σχέσεις (EL)
European Union countries -- Military policy (EN)
European Union countries -- Foreign relations (EN)
ISIL, Middle East, CSDP, European Union (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015 (EN)

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.