Η ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική: η συμφωνία επανεισδοχής με την Τουρκία και η εναρμόνισή της με τη Σύμβαση της Γενεύης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική: η συμφωνία επανεισδοχής με την Τουρκία και η εναρμόνισή της με τη Σύμβαση της Γενεύης (EL)
The European immigration policy: the readmission agreement with Turkey and the harmonization of the Geneva Convention (EN)

Μητσάκου, Μελίνα Φ. (EL)

Χρυσοχόου, Δημήτρης Ν., 1970- (EL)
Νικολακοπούλου-Στεφάνου, Ηρώ (EL)
Τσόλκα, Όλγα Β. (EL)
Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (EL)

Μεταπτυχιακές Εργασίες (EL)

Άσυλο, Δικαίωμα του -- Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της (EL)
Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της -- Μετανάστευση (EL)
Ευρωπαϊκή Μεταναστευτική Πολιτική, μετανάστευση, νόμιμοι και παράτυποι μετανάστες, Ευρώπη, κράτη-μέλη, Τουρκία, συμφωνία επανεισδοχής, Σύμβαση της Γενεύης, Συνθήκη της Λισσαβόνας, άσυλο, πρόσφυγας, Κανονισμός Δουβλίνο (EL)
Μετανάστες -- Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της (EL)
Τουρκία -- Μετανάστευση (EL)
Asylum, Right of -- European Union countries (EN)
Turkey -- Emigration and immigration (EN)
European Union countries -- Emigration and immigration (EN)
European immigration policy, immigration, legal and illegal immigrants, Europe, member states, Turkey readmission agreement, the Geneva Convention, Treaty of Lisbon, asylum, refugee, Dublin Regulation (EN)
Emigration and immigration policy -- European Union countries (EN)
Immigrants -- European Union countries (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015 (EN)

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.