Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων μέσω των συμβάσεων leasing και factoring και η φορολογική αντιμετώπιση αυτών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων μέσω των συμβάσεων leasing και factoring και η φορολογική αντιμετώπιση αυτών (EL)
Business financing through leasing and factoring and taxation (EN)

Ανδρούτσος, Αθανάσιος Α. (EL)

Κριάρη-Κατράνη, Ισμήνη (EL)
Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης (EL)
Βόγκλης, Ελευθέριος (EL)
Χάνος, Αντώνιος (EL)

Μεταπτυχιακές Εργασίες (EL)

Συμβάσεις (EL)
Πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων -- Δίκαιο και νομοθεσία -- Ελλάδα (EL)
Δικαιόχρηση -- Δίκαιο και νομοθεσία -- Ελλάδα (EL)
leasing, facroting, συμβάσεις, χρηματοδότηση, φορολογία, επιχειρήσεις (EL)
Χρηματοδοτική μίσθωση -- Δίκαιο και νομοθεσία (EL)
leasing (EN)
leasing, factoring, contracts, financing, taxation, business (EN)
Innominate contracts (EN)
Factoring (Finance) -- Law and legislation -- Greece (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015 (EN)

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.