Τά έργα συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων πόλεων στην Ελλάδα σέ σχέση μέ την προστασία τοΰ περιβάλλοντος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤά έργα συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων πόλεων στην Ελλάδα σέ σχέση μέ την προστασία τοΰ περιβάλλοντος (EL)

Μπλάτσης, Α. (EL)
Βαλιάντζα, Ε. (EL)
Παπαγρηγορίον, Σ. (EL)

Περιβαλλοντική προστασία (EL)
Environmental protection (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

1980 (EL)

Σύγχρονα θέματα: τριμηνιαία έκδοση επιστημονικού προβληματισμού και παιδείας (7), 41-54. (1980) (EL)

Νίκος Αλιβιζάτος (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.