Ο εσωτερικός έλεγχος της διοίκησης: οι διοικητικές προσφυγές στην ελληνική έννομη τάξη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ο εσωτερικός έλεγχος της διοίκησης: οι διοικητικές προσφυγές στην ελληνική έννομη τάξη (EL)
The internal audit of the public administration: the administrative appeals in Greek law (EN)

Βλαστέλλης, Αναστάσιος Ε. (EL)

Μαρκαντωνάτου-Σκαλτσά,Ανδρομάχη (EL)
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης (EL)
Παπαγρηγορίου,Βλασιος (EL)
Παπασπύρου,Βασιλική (EL)

Μεταπτυχιακές Εργασίες (EL)

Ελεγκτική, Εσωτερική (EL)
Διοικητικό δίκαιο, Προσφυγή, Διοικητική προσφυγή, Διοικητική διαδικασία, Εσωτερικός έλαγχος. (EL)
Διοικητικό δίκαιο -- Ελλάδα (EL)
Administrative law -- Greece (EN)
Administrative law, Appeal, Administrative appeal, Administrative procedure, Internal audit. (EN)
Public administration -- Auditing (EN)
Auditing, Internal (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

04/12/2015 (EN)

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.