Βιβλιοκρισίες Βιβλιοπαρουσιάσεις: Ματωμένος εξευρωπαϊσμός. Για το βιβλίο: Kevin Featherstone /Δημήτρης Παπαδημητρίου, Τα όρια του εξευρωπαίσμού. Δημόσια πολιτική και μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, μτφρ. Ξενοφών Μπαμιατζόγλου, εκδ. Οκτώ, Αθήνα 2010, 311 σ.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Βιβλιοκρισίες Βιβλιοπαρουσιάσεις: Ματωμένος εξευρωπαϊσμός. Για το βιβλίο: Kevin Featherstone /Δημήτρης Παπαδημητρίου, Τα όρια του εξευρωπαίσμού. Δημόσια πολιτική και μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, μτφρ. Ξενοφών Μπαμιατζόγλου, εκδ. Οκτώ, Αθήνα 2010, 311 σ. (EL)

Πανταζόπουλος, Ανδρέας (EL)

άρθρο (EL)

Βιβλία -- Κριτικές (EL)
Βιβλία -- Κριτικές -- Περιοδικά (EL)
Books -- Reviews -- Periodicals (EN)
Books -- Reviews (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011 (EL)

Σύγχρονα θέματα: τριμηνιαία έκδοση επιστημονικού προβληματισμού και παιδείας (115), 95-96. (2011) (EL)

Αλιβιζάτος, Νίκος (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.