Νεώτερα κοινωνικά Δικαιώματα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Νεώτερα κοινωνικά Δικαιώματα (EL)

Αγαπητίδη, Σωτηρίου I. (EL)

άρθρο (EL)

Κοινωνικά δικαιώματα -- Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της (EL)
Social rights -- European Union countries (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2004 (EL)

Αφιέρωμα εις Μνήμη Ι.Κ Παπαζαχαρίου από καθ. Σ. Π. Σπέντζα (τομ.Α) 1-21 (1994) (EL)

Πάντειος Ανώτατη Σχολή Πολιτικών Επιστημών (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.