Η διακίνηση κεφαλαίων από τις αναπτυγμένες προς τις υποανάπτυκτες χώρες. Η τεχνική αντιμετώπιση του προβλήματος επικρατούσες απόψεις στην διακίνηση κεφαλαίων μεταξύ Ελλάδος και Ε.Ο.Κ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1994 (EL)
Η διακίνηση κεφαλαίων από τις αναπτυγμένες προς τις υποανάπτυκτες χώρες. Η τεχνική αντιμετώπιση του προβλήματος επικρατούσες απόψεις στην διακίνηση κεφαλαίων μεταξύ Ελλάδος και Ε.Ο.Κ (EL)

Καφούσης, Γεώργιος (EL)

άρθρο (EL)

Κεφάλαιο (EL)
Ελλάδα -- Οικονομική πολιτική (EL)
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (EL)
ΕΟΚ (EL)
Αναπτυσσόμενες χώρες -- Οικονομικές συνθήκες (EL)
Developing countries -- Economic conditions (EN)
Capital (EN)
Greece -- Economic policy (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

1994 (EL)

Αφιέρωμα εις Μνήμη Ι.Κ Παπαζαχαρίου (τομ.Α) 225-240 (1994) (EL)

Πάντειος Ανώτατη Σχολή Πολιτικών Επιστημών (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.