Η Στρατηγική της Λισσαβόνας: η περίπτωση της Ελλάδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Η Στρατηγική της Λισσαβόνας: η περίπτωση της Ελλάδας (EL)

Λαμπροπούλου, Δήμητρα (EL)

Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης (EL)
Βαβούρας, Ιωάννης (EL)

Μεταπτυχιακές Εργασίες (EL)

Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της -- Οικονομική ενοποίηση (EL)
Εργασιακή πολιτική -- Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της (EL)
Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της -- Οικονομική πολιτική (EL)
Απασχόληση, Πρόβλεψη της -- Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της
European Union countries -- Economic integration (EN)
Employment forecasting -- European Union countries (EN)
Labor policy -- European union countries (EN)
European Union countries -- Economic policy (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007-11
2009-05-26
2009-05-26T10:14:30Z

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.