Εθνικισμός και συγκρότηση των Βαλκανικών κρατών: η περίπτωση της Βουλγαρίας από το 2ο μισό του 19ου αι. έως και τους Βαλκανικούς Πολέμους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Εθνικισμός και συγκρότηση των Βαλκανικών κρατών: η περίπτωση της Βουλγαρίας από το 2ο μισό του 19ου αι. έως και τους Βαλκανικούς Πολέμους (EL)
Nationalism and formation of the Balkan States: the case of Bulgaria from the second half of the 19th century to the Balkan Wars (EN)

Γάσπαρης, Αριστοφάνης Χ. (EL)

Καραγιαννοπούλου, Χαρά (EL)
Κοππά, Μαριλένα (EL)
Καιρίδης, Δημήτρης (EL)
Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (EL)

Μεταπτυχιακές Εργασίες (EL)

Εθνικισμός, Έθνος, Συγκρότηση κρατών, Βουλγαρία, Βούλγαροι, Βουλγαρική Γλώσσα, Εκπαίδευση, Σλάβοι, Μεγάλη Βουλγαρία, Βαλκάνια, Βαλκανικοί Πόλεμοι, Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, Συνέδριο του Βερολίνου, Συνθήκη του Βερολίνου, Εθνική Αφύπνιση, Πολιτιστική Αναγέννηση, Ανεξαρτησία, Απριλιανή Επανάσταση, Εκκλησία, Βουλγαρική Εξαρχεία, Πατριαρχείο, Μακεδονία, Μακεδονική Κρίση, Ανατολική Ρωμυλία, Αντίληψη περί Έθνους, Οθωμανική Αυτοκρατορία, Πανσλαβισμός, Βουλγαρικό Αγροτικό Κίνημα (EL)
Nationalism, Nation, State formation, Bulgaria, Bulgarians, Bulgarian Language, Education, Slavs, Greater Bulgaria, Balkans, Balkan Wars, Treaty of San Stefano, Congress of Berlin, Treaty of Berlin, National Revival, Cultural Revival, Independence, April Uprising, Church, Bulgarian Exarchate, Patriarchate, Macedonia, Macedonian Crisis, Eastern Rumelia, Notion of Nation. Ottoman Empire, Pan-Slavism, Bulgarian Agrarian Movement, Vazrazhdane, Riben Bukvar, Stambolovshtina, Partisanstvo, Sabranie (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016 (EN)

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.