Ψυχολογία-Ψυχιατρική: Μεθοδολογικά δάνεια στο χώρο της ερευνητικής πρακτικής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1991 (EL)
Ψυχολογία-Ψυχιατρική: Μεθοδολογικά δάνεια στο χώρο της ερευνητικής πρακτικής (EL)

Δραγώνα, Θ. (EL)

άρθρο (EL)

Ψυχολογία, Εφαρμοσμένη -- Έρευνα -- Μεθοδολογία -- (EL)
Ψυχιατρική -- Συνέδρια -- (EL)
Psychology, Applied -- Research -- Methodology -- (EN)
Psychiatry -- Congresses -- (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

1991 (EL)

Ψυχολογικά θέματα, τόμ. 04, τεύχ. 2, 175-180 (1991) (EL)

Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.