Σύγκριση των συστημάτων βαθμολόγησης των Goodenough-Harris και του «Draw-a-Person» του Naglieri για Ελληνόπουλα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1991 (EL)
Σύγκριση των συστημάτων βαθμολόγησης των Goodenough-Harris και του «Draw-a-Person» του Naglieri για Ελληνόπουλα (EL)

Μπάρδος, Α.Ν. (EL)

Σοφτά, Λ. (EL)
Πετρόγιαννης, Κ. (EL)

άρθρο (EL)

Ψυχολογικά τεστ -- Ελλάδα -- (EL)
Psychological tests -- Greece -- (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

1991 (EL)

Ψυχολογικά θέματα, τόμ. 04, τεύχ. 4, 363-368 (1991) (EL)

Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.