Τουρκοκρατούμεναι Κυκλάδες: η δικαιοσύνη εν Άνδρω επί Τουρκοκρατίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤουρκοκρατούμεναι Κυκλάδες: η δικαιοσύνη εν Άνδρω επί Τουρκοκρατίας (EL)

Πασχάλης, Δημήτριος Π. (EL)

Άνδρος, Νήσος (Ελλάδα) -- Ιστορία (EL)
Andros Island (Greece) -- History (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

1939 (EL)

Αρχείον οικονομικών και κοινωνικών επιστημών 3 (19) σ. 183-202 (1939) (EL)

Καλιτσουνάκης, Δημήτριος Ε., 1886-1982 (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.