Μέτρηση της Ιδιοσυγκρασίας για ενήλικες με το Pavlovian Temperament Survey: Προκαταρκτικά ευρήματα για την ελληνική έκδοση και διαπολιτισμική αξιολόγηση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1996 (EL)
Μέτρηση της Ιδιοσυγκρασίας για ενήλικες με το Pavlovian Temperament Survey: Προκαταρκτικά ευρήματα για την ελληνική έκδοση και διαπολιτισμική αξιολόγηση (EL)

Καλαντζή-Αζίζι, Αναστασία (EL)

Μυλωνάς, Κώστας (EL)
Χριστακοπούλου, Σοφία (EL)
Angleitner, Alois (EN)
Strelau, Jan (EN)

άρθρο (EL)

Ψυχολογία -- Έρευνα -- Μεθοδολογία (EL)
Psychology -- Research -- Methodology (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

1996 (EL)

Ψυχολογία (τόμος 3) (τεύχ. 1) 130-138 (1996) (EL)

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.