Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2001 (EL)
Training children with artificial alphabet (EL)

Gombert, Jean Emily (EN)

Peereman, Ronald (EN)

άρθρο (EL)

Εκπαίδευση -- (EL)
Ανάγνωση -- Τεχνική -- (EL)
Education -- (EN)
Reading -- Technique -- (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Αγγλική γλώσσα

2001 (EL)

Ψυχολογία, τόμος 8, τευχ. 3, 338-357 (2001) (EL)

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.