Ψυχομετρική διερεΰνηση μιας ορθογραφικής δοκιμασίαςγια μαθητές του δημοτικού σχολείου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ψυχομετρική διερεΰνηση μιας ορθογραφικής δοκιμασίαςγια μαθητές του δημοτικού σχολείου (EL)

Σιδερίδης, Γεώργιος Δ. (EL)

Σίμος, Παναγιώτης (EL)
Πρωτόπαπας, Αθανάσιος (EL)
Μουζάκη, Αγγελική (EL)

άρθρο (EL)

Ψυχομετρία (EL)
Έλεγχοι και μετρήσεις για δεδομένα εκπαίδευσης (EL)
Psychometrics (EN)
Tests and measurements in education (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008 (EL)

Ψυχολογία (τόμος 15) (τεύχ. 3) 290-315 (2008) (EL)

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.