Η αναγκαιότητα σταθμισμένων ψυχομετρικών εργαλείων στην κλινική πράξη. Εισαγωγή στο πρώτο μέρος του Ειδικού τεύχους με τίτλο «Ψυχομετρική αξιολόγηση γνωστικών λειτουργιών: εφαρμογές στη νευροψυχολογία και την εκπαίδευση»

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η αναγκαιότητα σταθμισμένων ψυχομετρικών εργαλείων στην κλινική πράξη. Εισαγωγή στο πρώτο μέρος του Ειδικού τεύχους με τίτλο «Ψυχομετρική αξιολόγηση γνωστικών λειτουργιών: εφαρμογές στη νευροψυχολογία και την εκπαίδευση» (EL)

Σίμος, Παναγιώτης (EL)

Σιδερίδης, Γεώργιος (EL)

άρθρο (EL)

Ψυχομετρία (EL)
Psychometrics (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008 (EL)

Ψυχολογία (τόμος 15) (τεύχ. 3) IX-XV (2008) (EL)

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.