Αξιοπιστία και εγκυρότητα του WISC-R για παιδιά ηλικίας έξι έως ένδεκα ετών στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2000 (EL)
Αξιοπιστία και εγκυρότητα του WISC-R για παιδιά ηλικίας έξι έως ένδεκα ετών στην Ελλάδα (EL)

Αλεξόπουλος, Δημήτρης (EL)

Βλάχου, Όλγα (EL)
Σακκά, Δέσποινα (EL)
Χαρίτου-Φατούρου (EL)
Σκάλκος, Ανδρέας (EL)

άρθρο (EL)

Ψυχομετρία -- Έρευνα -- Μεθοδολογία (EL)
Παιδοψυχολογία (EL)
Psychometrics -- Research -- Methodology (EN)
Child psychology (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2000 (EL)

Ψυχολογία (τόμος 7) (τεύχ. 1) 35-45 (2000) (EL)

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρία (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.