Βιβλιοπαρουσίαση: «Γνωστική αποκατάσταση: μία συνθετική νευροψυχολογική προσέγγιση» των McKay Moore Sohlberg και Catherine A. Mateer (2001, Guilford Press) Μετάφραση στα ελληνικά: Αικατερίνη Γιαζκουλίδου (2004, εκδόσεις Παπαζήση)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Βιβλιοπαρουσίαση: «Γνωστική αποκατάσταση: μία συνθετική νευροψυχολογική προσέγγιση» των McKay Moore Sohlberg και Catherine A. Mateer (2001, Guilford Press) Μετάφραση στα ελληνικά: Αικατερίνη Γιαζκουλίδου (2004, εκδόσεις Παπαζήση) (EL)

Κωνσταντινίδου, Φώφη (EL)

άρθρο (EL)

Ψυχολογία (EL)
Psychology (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007 (EL)

Ψυχολογία (τόμος 14) (τεύχ. 2) 213-215 (2007) (EL)

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.