Γνωστικά μοντέλα αλλαγής στερεοτυπών:Ο ρόλος της τυπικότητας των υποδειγμάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πάνδημος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1999 (EL)
Γνωστικά μοντέλα αλλαγής στερεοτυπών:Ο ρόλος της τυπικότητας των υποδειγμάτων (EL)

Χαντζή, Αλεξάνδρα (EL)
Hewstone, Miles (EN)

άρθρο (EL)

Γνωστικά μοντέλα (EL)
Στερεότυπα (Κοινωνική ψυχολογία) (EL)
Cognitive styles (EN)
Stereotypes (Social psychology) (EN)

Πάντειον Πανεπιστήμιο (EL)
Panteion University (EN)

Ελληνική γλώσσα

1999 (EL)

Ψυχολογία (τόμος 6) (τεύχ. 2) 213-220 (1999) (EL)

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.